Skolbanken Logo
Skolbanken

VT-21,v-4.Granens pedagogisk planering.Undervisning .Språk VT-21

Jungfrustigens fsk/Bosgårdens ped. enhet, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 1 februari 2021

Med sagan som grund för det lustfyllda lärandet.

 

VARFÖR?

Varför?
Ur:lpfö 19
Förskolan ska lägga stor vikt på att stimulera varje barns språkutveckling, uppmuntra och ta till vara på deras nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen.För att barn ska kunna och behärska ett språk, behöver de uppmuntran och språklig stimulans.

 

 

Vi såg på Granen att barnen var intresserade av att lära sig nya ord och deras betydelse samt att skriva ✍️ bokstäver och enkla meningar. 

 

VAD?

Vårt lärandeobjekt under vårt fokusområden språk syftar till att öka barnens språkliga medvetenhet utifrån ett kommunikativt och leksfult perspektiv.Vi utgår från barnens förmågor och intresse att lära sig språket.

 

På vår undervisning fokuserar vi på att lära oss nya ord och begrepp.(Kategorier, jämförelseord, likheter olikheter, motsatsord och saker som hör ihop ) samt hur svensk grammatik är uppbyggd.

Vi övar på hur man bygger en mening och hur man använder den (exp:Katten är svart.Jag målar en blomma/människa/dinosaurie,osv.).

 

Vi uppmärksammar Lilla Ärtans olika yrken där barnen lär sig nya ord och begrepp.Vi lär oss hur man skriver ett brev.(Att det ska vara en avsändare och en mottagare). Barnen ska få möjlighet att skriva ett brev och göra sina egna frimärken som Lilla Ärtan gör i boken och öva på att skriva sitt eget namn.

 

HUR?

Vi delar barnen i mindre grupper (2 grupper) och genomför vår undervisning.Vi har förberett pedagogiskt material ,så som olika kort och bilder från vår tema saga Lilla Ärtan m.mm.

Vi utforskar tillsammans nya ord och deras begrepp. Vi jämför ord med varandra,ser deras likheter och olikheter och saker som hör ihop eller ej.

Barnen får möjlighet att öva på att skriva enkla ord, sitt namn, skriva brev✉️ till mottagaren och göra sina egna frimärken.

 

Hur ska det dokumenteras?

  • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen.
  • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.
  • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
  • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att föra dialog hemma tillsammans med sina barn.

Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback