Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

2

Världsdelar och hav

Växthusets skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 22 januari 2021

Du ska få lära dig vad de olika världsdelarna och världshaven heter samt var de ligger i förhållande till varandra.

Syftet med undervisningen

Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor.

Målet med arbetsområdet

 • Du känner till världshaven, vad de heter och var de ligger.
 • Du känner till namnen på de olika kontinenterna och världsdelarna.
 • Du känner till väderstrecken.

Bedömning

Din förmåga att:

 • Berätta vad de olika världshaven och världsdelarna heter och var de ligger.
 • namnge våra väderstreck

Undervisning/aktiviteter/arbetssätt utifrån det centrala innehållet

 • Undersöka jordgloben och kartan.
 • Världshavens lägen på jordgloben och kartan.
 • Namn och läge på världsdelarna
 • Filmer
 • Böcker

Dokumentation

 • Kartblad över kontinenter och hav.

Läroplanskopplingar

Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.

Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.

Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback