Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

3

Prima matematik 3B

Hagalundskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 31 januari 2021

Matematik genomsyrar vår vardag. Den finns överallt. Du använder den dagligen på många olika sätt. Denna planering utgår från vår mattebok "Prima matematik 3B".

Målet med undervisningen är att du utvecklar din förmåga att tänka matematiskt och träna de grundläggande matematiska begreppen.

Så här ska vi arbeta

Du kommer att öva dig genom att:

 • arbeta med praktiska övningar, spel och lekar,
 • arbeta enskilt och tillsammans,
 • arbeta med räknehändelser/problemlösning,
 • ha gemensamma genomgångar,
 • arbeta laborativt,
 • ha matteprat: Hur tänker du? 
 • arbeta i matteboken,
 • arbeta med bl.a. bingel, prima på iPad.

Kapitel 6 Pollys resa till mormor i Lappland

 • Höga tal
 • Addition och subtraktion, huvudräkning och uppställning
 • Problemlösning, planera och välja lösningsmedel

Kapitel 7 Tidningsbesöket

 • Tal i bråkform
 • Nya och äldre enheter
 • De fyra räknesätten  

Kapitel 8 I skolskogen

 • Multiplikation och division
 • Mönster och talföljder
 • Problemlösning 

Kapitel 9 Båtutflykten

 • Bygga och rita av tredimensionella figurer
 • Begrepp för att beskriva geometriska objekt
 • Använda räknehäftet

Kapitel 10 Fotbollsturneringen

 • Algebra
 • Temperatur
 • Mönster och programmering

 

Tidsplan

Vi arbetar med 3B-boken under vårterminen,

v. 4-7 kap. 6

v. 9-11 kap. 7

v. 12-15 kap. 8

v. 16-18 kap. 9

v. 19-21 kap. 10

 

Varje kapitel avslutas med en diagnos. Resultatet bokförs i matrisen nedan.

 

Under veckorna 4 till 17 kommer en läxa att delas ut varje fredag. Läxan är ett arbetsblad med huvudräkningsuppgifter, som lämnas in på onsdagen och redovisas i skolan på fredagen. Redovisning av läxan görs i skolan.

 

Bedömning och dokumentation

Diagnoser i Prima 3B

Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd

Muntliga samtal 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.

Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.

Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.

Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.

Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.

Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.

Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.

Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.

Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.

Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Matriser i planeringen
Matematik åk 3 prima 3B
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback