Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 5

Matematik med Rutan och Randan

Gunnarsgårdens förskola, Ale · Senast uppdaterad: 22 januari 2021

Vi kommer att arbeta med matematik och digitalisering där vi tar hjälp av bland annat Rutan och Randan.

Syfte och bakgrund

Vi vill ge barnen förutsättning att utveckla sitt intresse för matematik och digitalisering.

Mål

Vårt mål är att barnen på ett lustfyllt och intressant sätt, får en större förståelse och lust för matematik och digitalisering. 

Undervisning

Rutan och Randan är två turkosa giraffer som på ett humoristiskt sätt inspirerar till matematiska reflektioner och diskussioner hos barnen på förskolan. Rutan och Randan är ett material med fem böcker som Natur och Kultur har givit ut. Böckerna tar upp mäta, sortera, läge, mängd och mönster. Vi kommer att börja med att titta på en Rutan och Randan-bok via appen Polyglutt tillsammans på vår projektor och sedan utgå efter barnens reflektioner och idéer på det boken handlar om. 

Vi kommer bland annat titta på hur man programmerar med hjälp av Robot mouse. 

Vi kommer att använda oss av QR-koder som hjälp när vi arbetar med det materialet som Utbildningsradion givit ut. 

Vi kommer använda oss av boken Leka och lära matematik ute: förskola. 


Läroplanskopplingar

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,

får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter