Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

5 - 6

Norden

Kilbergsskolan F-6, Bollnäs · Senast uppdaterad: 22 januari 2021

Du kommer att få lära dig mer om Norden och få följa med Holger och Mårtensen på deras resa genom de nordiska länderna. Vi kommer att arbeta med likheter och skillnader mellan länderna vad beträffar språk, miljö, natur, befolkning, storlek, naturtillgångar och vad de flesta människorna arbetar med. Vi passar också på att träna på att hitta olika geografiska platser på kartan.


Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

  • använda kartan och andra geografiska källor för att hämta information
  •  se skillnader och likheter mellan de nordiska länderna
  • förklara och använda geografiska begrepp
  • beskriva samband mellan natur- och kulturlandskap och naturresurser

Jag kommer att bedöma dina kunskaper:

  • om de nordiska länderna och deras namngeografi

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

  • använda olika källor (kartböcker, läroböcker och internet) för att hämta information
  • titta på filmer
  • digitalt träna begrepp och namngeografi 
  • skriva texter 

Arbetsområdet avslutas med ett skriftligt förhör.

 Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Norden
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback