Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Litteracy - vi utforskar skriftspråket

Gyabo förskola, Eslöv · Senast uppdaterad: 22 januari 2021

Barnen möter skriftspråk, symboler och ljud för att skapa ett intresse för att kommunicera.

Samplanering

Mål: Vi vill skapa sammanhang där de barnen ges möjlighet att möta skriftspråk, symboler och ljud.

Vad: Bokstäver och symboler

Hur: Barnen får tillsammans skapa bokstäverna i alfabetet, skriva sina namn i olika material, t ex med penna, plus plus och digitala verktyg. Under tiden samtalas och diskuteras bokstävernas olika ljud. 
Undervisningen sker både planerat i mindre grupper, samt spontant under dagen. 

Vem/Vilka? Barn födda -15 &-16

Var? På Gyabo, ute och inne

När? Fm Men även när tillfälle uppstår under dagen

Varför dessa val? Vi väljer dela barnen i mindre grupper för att alla barn ska få möjlighet att uttrycka sin åsikt och sina tankar och därmed bli lyssnade på. 
Vi vill erbjuda barnen olika sätt för kommunikation för att synliggöra för barnen att det finns olika sätt att kommunicera och för att varje individ ska hitta sitt sätt att ta till sig undervisningen. 
Det ska vara roligt och lustfyllt att lära och erövra sig ny kunskap. 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback