Skolbanken Logo
Skolbanken

Kul med bokstäver

Bergabo förskola, Eslöv · Senast uppdaterad: 22 januari 2021

Barnen får möjlighet att utveckla ett intresse, ljuda och känna igen bokstäverna i alfabetet, vilket kan gynna barnens skolstart Ht 2021. Vi ser även en möjlighet för barnen att börja skriva sitt eget namn samt andra ord.

Bakgrund:
Flera av barnen har under Vt-20 visat intresse och nyfikenhet för bokstäver och att skriva. Under Ht-20 och Vt-21 kommer vi bekanta oss med bokstäverna i alfabetet. Vi kommer självklart möta barnen på deras nivå och följa deras nyfikenhet och intresse. 

Genomförande:
Presentation av veckans bokstav där vi ljudar bokstaven och kommer på ord som börjar på bokstaven. Vi använder oss av kort där vi gör en rörelse som är kopplat till bokstaven. Vi har även QR-kod som barnen får skanna in och då kommer Bästa bokstaven | UR Play
som vi tittar på tillsammans. Under veckan erbjuds barnen olika aktiviteter kopplat till bokstaven. Barnen skapar även veckans bokstav med olika material och tekniker som sparas till deras egna personliga bokstavsbok. 

Barnen har alltid tillgång till skrivmaterial och bokstäver. Vi spelar även spel och leker lekar där vi ljudar ord och tränar bokstäver. 

Dokumentation
Pedagoger kommer dokumentera processen genom observationer och bilder. Bilder på aktiviteter kommer sättas upp i hallen för barnen så att vi tillsammans kan reflektera över lärprocessen.


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback