Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

3

Svenska VT-21 Åk 3

Freinetskolan Mimer , Freinet · Senast uppdaterad: 2 februari 2021

Vi arbetar med läs- och skrivutveckling. Under våren kommer vi även att göra de nationella proven.

Innehåll:

Vi läser boken Nyckeln till skatten och andra texter. Vi skriver berättelser, sagor, faktatexter och instruktioner. Vi tränar stavning samt att skriva korrekta meningar med stor bokstav och punkt. Vi genomför de nationella proven v.11-20.

Arbetssätt:

För att förbättra läsflyt, förståelse och tolkning av texter, ord och begrepp arbetar vi med olika strategier. Exempel på sådan kan vara att läsa enskilt och tillsammans, att samtala om ord, begrepp och texter.

Vi kommer skriva både för hand och på dator eller I-pad.

 

 


Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Brev till 4-6 lagets pedagoger.

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback