Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Kristendom i världen

Ankarskolan, Varberg · Senast uppdaterad: 5 april 2022

Korståg och korsriddare har nog alla hört talas om men nu ska du få lära dig lite mer om när, var och varför. Du kommer också få lära dig om hur det blev sedan.

Syfte

Syftet med arbetsområdet är att lära sig mer om Kristendomens historia, dess roll i samhället under olika tidsperioder i Sverige och i olika delar av världen samt om dess olika inriktningar.

Under arbetet kommer du att utveckla din förmåga att;

 • analysera kristendom, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

 

Innehåll

 • Vi kommer under arbetsområdet beröra följande innehåll;
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle. 
 • Kristendomen i Sverige, från enhetskyrka till religös mångfald och sekularisering
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.

 

Arbetsformer

 • Vi kommer ha genomgångar i klass
 • Vi kommer läsa i läroboken och arbeta med repetitionsuppgifter
 • Vi kommer se film kopplat till arbetsområdet med tillhörande uppgifter
 • Vi kommer arbeta med diskussionsfrågor
 • Vi kommer avsluta med en gruppuppgift och en enskild uppgift/prov

 

Examination;

Du kommer bedömas utifrån skriftligt prov samt de inlämningsuppgifter du gör i classroom enligt kunskapskraven nedan.

 


Läroplanskopplingar

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.

Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.

Huvuddragen i världsreligionernas historia.

Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.

Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.

Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.

Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.

Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback