Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Jaget

Föräldrakooperativet Moroten, Fristående förskolor · Senast uppdaterad: 22 januari 2021

Ge barnen erfarenheter och förståelse för sitt och andras värde. Förståelse för att alla är unika samt vikten gällande samtycke och integritet. Barnen som ska genomföra aktiviteten är mellan 1-3 år.

Målet med aktiviteten är; 

Medvetenhet gällande "jaget" vilket inkluderar integritet, kroppsuppfattning och olikheter. 

Förståelse för allas lika värde.

 

Syftet med aktiviteten är:

  • Sitt egna värde.
  • Integritet. 
  • Andras värde.
  • Mångfald.
  • Samtycke.
  • Jämställdhet.

Genomförande

Under våren kommer vi att utforska våra egna kroppar med hjälp av skapande. Vi kommer att använda oss av litteratur samt filmer som berör vårt ämne för terminen.

Vi kommer även att under samlingar samtala kring vad vi läst och upplevt, lägga vikt vid sina egna upplevda känslor och dramatisera olika händelser för att barnen ska få en visualiserad bild av vad som sker. 

 

Vi söker filmer, lånar böcker, skapar och dramatiserar kring ämnet.

 

Dokumentation 

Vi dokumenterar med hjälp av foto, skapande, barnens verk och med anteckningar.


Läroplanskopplingar

Kap 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDEN

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter