Skolbanken Logo
Skolbanken

emotion

IPS Biskopsgården, The International Preschool AB · Senast uppdaterad: 22 januari 2021

second step /start

during the week 4 and 5 we are planning to talk about different kinds of emotion such as happy , sad, surprised, excited or silly by using the flash cards during circle time. 

Goals for these two weeks are about :

-Children learn to recognize and identifying feelings

-Children learn to notice when others are angry/ sad / happy by looking on their faces 

-Children learn to show how they are feeling

 

Under vecka 4 och 5 planerar vi att jobba med olika typer av känslor såsom , glad , ledsen , överraskad , löjlig. vi kommer använda oss av olika bild kort under samling.

Målet med detta är att:

 

Barnen kommer känna igen och identifiera olika känslor.

Barnen kommer att ha lärt sig märka av när någon kompis i gruppen är ledsen , arg eller överraskad genom att kolla på deras ansiktsuttryck. 

Barnen kommer också att ha lärt sig att visa hur dom känner sig.


Läroplanskopplingar

uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och

utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback