Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

7

Åk 7. Svenska. Novell: En resa i tiden.

Hässelby Villastads skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 22 januari 2021

Vi ska under några veckor jobba med att läsa, analysera och skriva noveller.

 

En novell är en kort skönlitterär text som oftast berättar om en enda händelse, om några få personer och utspelar sig under en kort tid. Novellen har en tydlig konflikt och ett oväntat eller öppet slut. 

 

VI kommer under arbetets gång gå igenom vad en novell är, läsa ett antal noveller, analysera dessa noveller utefter den dramaturgiska kurvan, skriva en egen novell och öva på kamrat-bedömning. Novellen ska handla om en tidsresa och den ska heta "En resa i tiden".

Novell

 

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.

Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.

Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.

Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

Matriser i planeringen
Matris Svenska 7-9: Skriva
Uppgifter
Planering: Noveller v. 2-8
Genremall Novell

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback