Skolbanken Logo
Skolbanken

4-årsgruppen

Nybble förskola, Flen · Senast uppdaterad: 22 januari 2021

Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet

22.01.2021.

Ansvarig : Alla pedagoger på Eken 

Den här planeringen gäller barn som går på Eken och är i fyraårsgruppen , föda 2016.

Material:Alt verktyg efter behov i aktiviteter,som vi har på Eken .

Nulägesbeskrivning: Aktiviteter: Lyssna,rita,måla,klippa .Lära sig att känna igen sitt namn och känna igen bokstäver  Räkna och repetera siffror och känna igen dem . Sitta i grupp , lyssna och  vänta på sin tur.


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter