Skolbanken Logo
Skolbanken

Livet på en bondgård: Sugga, Galt, Kulting

Önnegårdens förskola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 4 februari 2021

Barnen har visat intresse för våra bondgårdsdjur vi har till vår bondgård på avdelningen. Ett intresse som vi tar tillvara på och tillsammans undersöker.

Syfte/mål: 

Att tillsammans ta reda på vilka djur som ingår i familjen och vad dem heter (mamma, pappa, barn), vart djuren bor, vad de äter, vad de tycker om, hur de låter och vad vi människor får från djuren. 

 

Metod/Genomförande

  • Film- Grisen på Blackerts Lantbruk och Grisar som badar (youtube)
  • Fakta bok - Arla "Grisen"
  • Kreativt skapande - Gris av papptallrikar och äggkartong 
  • Mind map - som blev ett bildcollage som sammanfattar det vi lärt oss av grisen. 
  • Studiebesök på Önnestad lantbruksgymnasium 

 

Hur gör vi för att synliggöra lärandet? 

Vi har dokumenterat aktiviteterna genom

  • foto
  • det vi skapat tillsammans så som pyssel, bildcollage och böcker
  • diskussioner/samtal tillsammans med andra (barn-barn, barn-pedagog)
  • gjort föräldrar delaktiga genom lärlogg och dagliga samtal

 

·

 

· 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback