Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Musik och rörelse

Sollebrunns förskola, Alingsås · Senast uppdaterad: 8 februari 2021

 

Syfte - varför?

Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla sin motorik och musikaliska uttryck genom att bland annat använda oss av rörelse och musik. Vi fokuserar detta läsår på språkutveckling och sånger, rim och ramsor ingår som en del i detta.

 

Mål:

 Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

  •  Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

Var är vi? (Nuläge)

 

Vi upplever att rörelse och musik är något som barngruppen tycker är lustfyllt och som de efterfrågar.

Vart ska vi?

 

Vi hoppas att barnen lärt sig fler rim, ramsor och sånger med rörelser.

Vi hoppas att barnen utvecklar sin motorik samt sitt musikaliska uttryck och finner glädje i detta.

 

 Vi söker inspiration till olika motoriska övningar där musiken är en del av genomförandet.

 


Vad och hur ska vi göra?

 

Vi kommer att sjunga, spela, dansa och röra oss till musik på olika sätt.

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 


Läroplanskopplingar

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter