Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

4 - 6

Bild - Kubism & Surrealism

Yngsjö skola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 22 januari 2021

Kubismen plattade ut motiven och målade dem från flera olika vinklar samtidigt. Picasso och Braque var kända namn inom kubismen. Kubismen anses vara den inriktning som startade den moderna konsten. Surrealism - ordet surreal betyder overklig eller konstig. I surrealismen ville konstnärerna förmedla känslor och idéer genom att använda symboler. De använde sig ofta av realistisk teknik med overkliga och fantasifulla, inslag. Några kända surrealistiska konstnärer var Dali, Magritte och Kahlo.

Tidsperiod:

vecka 3-9

Vad kommer jag att lära mig?

Du kommer att:

 • lära dig om konstinriktningarna kubism och surrealism, samt några kända konstnärer som representerar dessa inriktningar
 • arbeta med olika tekniker för att framställa egna verk inspirerade av kubism
 • arbeta med olika tekniker för att framställa egna verk inspirerade av surrealism
 • delta i samtal om några kända konstverk och de tankar och idéer konstverken väcker hos dig

Hur kommer jag att arbeta?

Du kommer att:

 • arbeta med att framställa egna verk inspirerade av kubism och surrealism
 • arbeta med olika tekniker, material och färger
 • samtala om kända konstverk
 • få undervisning om kubismen och surrealismen samt några kända konstnärer som representerar dessa inriktningar

 

Hur kommer mina kunskaper att bedömas?

Jag kommer att bedöma dina kunskaper utifrån:

 • din förmåga att framställa egna verk inspirerade av kubism
 • din förmåga att framställa egna verk inspirerade av surrealism
 • ditt deltagande i samtal om konst och din förmåga att uttrycka dina tankar och idéer om olika konstverk
 • dina kunskaper om kubism och några av de konstnärer som representerar inriktningen
 • dina kunskaper om surrealismen och några av de konstnärer som representerar inriktningen

Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.

Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback