Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

7

Deutsch 7. Klasse - Genau! Kap 6-7

Västervångskolan F-9, Trelleborg · Senast uppdaterad: 22 januari 2021

Vi kommer att arbeta med de fem första ämnesområdena i Genau 2 kapitel 6-7

Syfte

Centralt innehåll

Konkretiserade mål

Efter dessa arbetsområde ska du kunna:

- tala om att du kan göra något

- tala om att du vill göra något

- tala om att du måste göra något


- berätta om vad som händer under en dag på skidsemester i Tyskland eller Österrike

- tala om fickpengar och vad du behöver dem till

- diskutera och argumentera

- berätta om att åka skidor i Tyskland och Österrike

- tala om att något tillhör någonDessa grammatiska delar ska du kunna:


- modala hjälpverb

- possessiva pronomen mein, dein, sein, ihr, unser, euer, ihr, Ihr

- verb som behöver ett extra -e

Undervisning

Under arbetsområdet kommer vi att arbeta på olika sätt med språket. Vi kommer att läsa texter, lyssna på hörförståelse och arbeta med muntliga och skriftliga övningar enskilt och i grupp. Ibland ser vi på klipp från nätet.  Vi kommer att lyssna på nyheterna, spela teater och prata mycket tyska. Boken vi använder är Genau 2. Vi kommer också att lyssna på tysk musik, spela spel, och arbeta med grammatik.

Bedömning

Under arbetsområdet kommer jag att bedöma:

  • reception, dvs hur väl du förstår det du läser och hör
  • produktion, dvs hur väl du uttrycker dig muntligt och skriftligt
  • interaktion, dvs hur väl du muntligt och skriftligt använder språket tillsammans med andra


Bedömning kommer både att ske under lektionsarbetet ,vid läxförhör och vid små test på de fyra färdigheterna tala, läsa, höra och skriva.


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.

Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris i Moderna Språk 7-9, LGR11
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter