Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 9

Geometri åk 9

Roslagsskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 1 februari 2021

Under veckorna 50 - 7 kommer vi att arbeta med området geometri. Vi kommer att arbeta med spegling och symmetrilinjer, likformighet, skala, kvadratrötter, Pythagoras sats, omkrets, area och volym, samt problemlösning.

Kunskaper att uppnå:

Du kommer att arbeta med följande moment:

 • Spegling och symmetrilinjer
 • likformighet av geometriska figurer
 • skala (längdskala, areaskala och volymskala)
 • Kvadrater och kvadratrötter
 • Pythagoras sats
 • räkna ut omkrets och area på olika geometriska former som fyrhörningar, trianglar och cirklar
 • räkna ut volym på rätblock, kub, cylinder, prisma, kon och pyramid
 • träna på att omvandla mellan olika area enheter och volymenheter
 • problemlösning

Undervisningens innehåll

Arbetssätt:

 • Muntliga genomgångar/filmer
 • Individuellt arbete 
 • Problemlösning
 • arbete i par

 

 

Begrepp: spegling, symmetri, likformighet, längdskala, areaskala, volymskala, kvadratrot, Pythagoras sats, katet, hypotenusa, omkrets, cirkel, diameter, radie, area, volym

           

 

 

Bedömning

 • Hur du deltar i diskussioner och genomgångar i helklass och i par/grupp
 • Skriftligt prov v.7 

 

 


Läroplanskopplingar

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Likformighet och symmetri i planet.

Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.

Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Matriser i planeringen
Geometri åk 9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback