Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

8 - 9

Muntligt Skam España del 6

Gylle skola, Borlänge · Senast uppdaterad: 22 januari 2021

Att läsa upp en dialog med god intonation och gott uttal

Tidsplan

  • vecka 3

Mål

Du ska kunna:

läsa upp en dialog från Skam España del 6

 

 

Arbetssätt, metod och material

Vi ska arbeta med:

* filmserien Skam España del 6 och lyssna på dialogen och sedan läsa dialogen

Bedömning

Läsa upp en dialog, muntligt


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Matriser i planeringen
muntligt
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback