Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, SO (år 1-3)

·

Årskurs:

2

So - Förr och nu

Rydebäcksskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 22 januari 2021

De kommande veckorna kommer vi att prata om barnen förr och nu.

 Målet med undervisningen är att...

 • samtala och resonera kring texter/filmer av olika slag
 • formulera sig i skrift
 • reflektera över likheter och olikheter förr och nu

 Så här ska vi arbeta...

 • digitala läromedel
 • läsa faktatexter och skönlitteratur
 • filmer
 • förklara ord och begrepp från förr
 • enskilt arbete, lärkompisar och grupparbete
 • skriva olika texter

 Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

 

 • resonerar kring innehåll i texten tex. genom att använda ord och begrepp, koppla fakta, göra jämförelser.
 • kan uttrycka dig i skrift så andra förstår tex början/slut, punkt/frågetecken/stor bokstav, stava vanliga ord)... 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
SO - Förr och nu
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter