Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

3 - 5

Fritidsgympa på Svanen

Frötuna fritidshem, Norrtälje · Senast uppdaterad: 19 februari 2021

Rörelse och lek med möjlighet att påverka!

Fritidsgympa

Tidsperiod vt 2021

 Vad ska vi lära oss, förmå och förstå?

  • Eleverna ska lära sig samarbeta, planera och initiera aktiviteter.
  • Vi vill att eleverna själva får möjlighet att ansvara för ett fritidsgympapass genom att samarbeta, två och två. De ska planera lämpliga aktiviteter/lekar, presentera och genomföra det med sina fritidskompisar. 
  • Efter genomfört pass ska  ansvariga elever utvärdera kort med närvarande personal.

Förmågor och Centralt innehåll 

  • Se nedan

Hur ska vi arbeta för att komma dit?

  • En dag i veckan på Svanen är det fritidsgympa på schemat. Pedagogen utser i god tid ansvariga elever för fritidsgympan.
  • Eleverna ska själva planera lämplig aktivitet, presentera, förklara och genomföra vald aktivitet för/med sina kompisar.

Hur ser vi att vi når målet?

  • Utvärdering med ansvarande elever efter varje pass.
  • Diskussion i personalgrupp.

 

 


Läroplanskopplingar

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,

Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback