Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

4 - 5

NTA

Nybble förskola, Flen · Senast uppdaterad: 25 januari 2021

Nuläge: Flertalet pedagoger som arbetar med 4-5-åringar är nu utbildade i NTA förskolans fyra teman luft, ljus, vatten och ljud. Det behövs genomföras en utbildning i de två sistnämnda temana, så att dessa teman kan praktiseras fullt. Arbetet med NTA behöver utvecklas och fördjupas och då är det kontinuitet som gäller. I december 2020 är NTA-lådorna aktiva pedagogiska verktyg på alla förskolor i förskoleområde A, så att läroplanens natur och teknikmål kommer till barnens praktik.

18/1 2021.

Ansvarig  Alla pedagoger

Vilken grupp  Alla på Eken.

Vilket material  NTA  lådan ljus

Nulägesbeskrivning  .Utifrån våran verksamhetsplan jobbar vi med NTA detta år.

Beskrivning .Vi har börjat med lådan ljus och det material som finns där.Barnen är delaktiga i temat.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter