Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Lag och Rätt

Rävlandaskolan 7-9, Härryda · Senast uppdaterad: 22 januari 2021

Lag och rätt ger dig kunskap om varför människor begår brott och om hur samhället arbetar med att förebygga brott, utreda brott, verkställa påföljder (straff) och stödja brottsoffer. OBS! Klicka på fliken "Innehåll" här nedanför för att se planering.

Målet med detta avsnitt är att du ska kunna:

 • skillnaden mellan lagar och regler
 • ge exempel på några lagar
 • ge exempel på lagar som har förändrats och förändras
 • beskriva de rättigheter och skyldigheter som allemansrätten innehåller
 • beskriva polisens, åklagarens och domstolens uppgifter
 • ge exempel på några påföljder (straff)
 • beskriva tänkbara följder av kriminalitet för enskilda personer
 • beskriva några följder av kriminalitet för samhället

 

Läromedel:

Här kommer du åt Gleerupsartiklarna som finns listade nedan.

 


 

 

 


Hur ska du visa dina kunskaper?

 • Delta aktivt på lektionerna
 • Gör klart dina lektionsuppgifter
 • Muntliga diskussioner
 • Skriftligt prov/uppgift

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
10 februari Prov: Lag och Rätt
11 februari Prov: Lag och Rätt
Lektionsanteckningar : Lag och Rätt
Lektionsanteckningar: Lag och Rätt
12 februari Prov: Lag och Rätt
12 februari Prov: Lag och Rätt
Lektionsanteckningar