Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Min vän skuggan

Träkvista skola, Ekerö · Senast uppdaterad: 22 januari 2021

Vi ska läsa boken Min vän skuggan tillsammans i klassen! Vi läser både i skolan och hemma. Allt eftersom kommer du att upptäcka nya uppgifter kopplade till boken. Jag hoppas att du ska få en härlig läsupplevelse tillsammans med dina klasskompisar!

Syftet med arbetsområdet är att du ska utveckla ditt läsflyt, både genom att läsa högt och tyst. Du kommer också att träna lässtrategier för att öka din läsförståelse, bland annat genom att göra sammanfattningar och skapa inre bilder. Slutligen tränar du också att vara delaktig i diskussioner och att sätta dig in i hur andra tänker

Exempel på uppgifter:

  • Läsa högt tillsammans i mindre grupp
  • Läsa tyst i skolan och som läxa hemma
  • Sammanfatta ett kapitel i fem meningar
  • Svara på frågor om huvudpersonen i form av en läslogg
  • Söka och sammanställa fakta om författaren Michael Morpurgo
  • Svara på läsförståelsefrågor till ett kapitel
  • Måla bilder utifrån det du har läst
  • Ge ett omdöme om boken 
  • Göra en trailer om boken (slutuppgift)

Läroplanskopplingar

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Läxa "Min vän Skuggan" till 24/2
Läxa 3 Min vän Skuggan till 17/2
Läxa 2 "Min vän Skuggan" 10/2
Läxa 1 "Min vän skuggan"

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback