Skolbanken Logo
Skolbanken

Tillgänglig lärmiljö

Änghögs förskola, Trelleborg · Senast uppdaterad: 22 januari 2021

Tillgänglig lärmiljö

Det finns tillfällen i utbildningen där vi arbetar i en till en-situation, mindre grupper eller helgrupp, beroende på vad vi behöver göra för att stödja barnen i deras individuella utveckling utifrån förskolans läroplans mål. När barnen har frågor om olika saker väljer vi att forska tillsammans för att utveckla vårt lärande men även för att barnen ska känna sig delaktiga i vår utbildning. Detta leder också till att barnen upplever att deras frågor blir besvarade och till följd av detta utvecklas deras nyfikenhet och lust att lära. När barnen har utvecklat en förståelse eller ett lärande dokumenterar vi detta på vår dokumentationsvägg i hallen. Att arbeta med dokumentation i vardagen och spara gamla dokumentationer som man kan blicka tillbaka på, gör det lättare att synliggöra utvecklingsprocessen (Wallin, 2003). 

 

På fredagar kommer vi att ha undervisning utomhus där vi går iväg till lekplatser. Detta gör vi för att barnen ska få möjlighet att arbeta med praktiskt material från naturen. Att arbeta utomhus bidrar till att barnen blir medvetna om att lärande inte bara sker inomhus utan ständigt runt omkring oss. På måndag kommer vi att vara utomhus för att ha gymnastik där vi tränar vår motorik så som balans, kroppsuppfattning och våra sinnen. 

 

Det finns hjärnforskning som påvisar att talade och tecknade språk aktiverar samma område i hjärnan. Det finns flera forskningar runt om i världen som har konstaterat att tecken och teckenspråk har varit en fördel för att lära sig det talade språket (Cramèr-Wolrath, 2015). Vi kommer att arbeta med TAKK och bildstöd för att inkludera alla barn i vår kommunikation, vi tar reda på nya TAKK-tecken när vi pratar om något specifikt. Alla barn har olika förutsättningar och därför väljer vi att lägga vår undervisning på olika nivåer för att alla barn ska känna att deras kompetens blir synlig.


Läroplanskopplingar

skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet.

svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter