Skolbanken Logo
Skolbanken

Matematik

Änghögs förskola, Trelleborg · Senast uppdaterad: 22 januari 2021

Matematik

När vi är utomhus kommer vi att arbeta med naturmaterial inom matematik, vi kommer till exempel använda oss av pinnar för att arbeta med längd. Vi kommer även att arbeta med talraden eftersom vi vill göra barnen uppmärksamma på att talen ligger i bestämd ordning, detta är också en viktigt del av räkneuppfattningen och att matematik kan ske i huvudet och inte bara i fysiska miljön. 

 

Eftersom klassificering och sortering är en matematisk grundkunskap (Lärande lek 2018) kommer vi att arbeta med övningar som innehåller detta, som till exempel likheter och olikheter samt parbildning. Detta gör vi för att "Förskola ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar" (Läroplan för förskola, Lpfö 2018, s.14).

 

Denna termin kommer vi också att jobba med prepositioner, både inomhus och utomhus. Undervisningen inom detta kommer både att ske med oss själva som utgångspunkt samt annat material. Detta gör vi för att kommunicera och beskriva positioner under lek stärker barns förståelse för lägesbegrepp, enligt Björklund (2008).  

 

Vi kommer att fortsätta med att arbeta med matematik i våra mindre grupper. Detta gör vi för att alla ska känna att undervisningen läggs på barnen individuella nivå.


Läroplanskopplingar

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter