Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4 - 6

Multiplikation och division

Anders Ljungstedts gymnasium, Linköping · Senast uppdaterad: 5 februari 2021

Du, Annica, Anna och Eva ska gå på bio. Hur mycket kostar era biljetter sammanlagt om en biljett kostar 85 kr? Vilket räknesätt använder du? Varför?

Din familj flyger till Kina. Biljetterna kostar 6753 kr per styck. Hur mycket kostar era  fyra biljetter?

Räkna med uppställning.

Du och din bror ska dela lika på 428 kr. Hur mycket får du? Varför?

 

Vad ska vi lära oss?

* Du ska kunna multiplicera med tal som slutar på 0.

* Du ska kunna räkna multiplikation i flera steg.

* Du ska kunna räkna multiplikation med uppställning.

* Du ska kunna räkna kort division.

 

Hur ska vi lära oss?

* Vi har gemensamma genomgångar på tavlan.

* Vi jobbar i " VM1" boken.

* Vi diskuterar. Är det rätt? Är det fel? Varför?

 

Vad som kommer att bedömas:

Du kan multiplicera med tal som slutar på 0.

Du kan multiplicera tal som inte slutar på 0.

Du kan dividera.

 

 

 

 

Vecka 

Lektion 1,2,3

Lektion 4,5

v.5

multiplikation med 10,100,1000..

sid. 127,128

sid.129,131
v.6 sid.132,133

multiplikation i flera steg

sid.135,136

v.7 sid.137,138

multiplikation med uppställning

sid.139,140

v.9 sid.141

kort division

sid.143,144

v.10

sid.146,147,149,150,151 prov, hur gick det på provet?

Läroplanskopplingar

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter