Skolbanken Logo
Skolbanken

Bildanalys åk 4-6

Söderfjärdsskolan, Vaxholm Stad · Senast uppdaterad: 4 februari 2021

Vi kommer att undersöka varför en viss bild är vald till ett visst syfte, som nyhetsbilder och reklambilder. Vad är bildens syfte och vad vill bilden berätta om innehållet?

Vad ska vi lära?

En bild kan underlätta för läsaren vad innehållet handlar om och kan fylla olika funktioner för att förstärka ett budskap. Vi kommer att undersöka olika bilders syften och vad bilderna vill berätta om ett innehåll. 

Eleverna kommer att få lära sig olika begrepp om bilders användning och om bilders olika syften för att förmedla ett budskap om ett innehåll.

Hur ska vi lära?

Vi kommer att gå igenom olika bokomslag under gemensam genomgång. Eleverna kommer få utveckla sina kunskaper om bilders olika användningsområden och budskap. 

Så ska du visa

I gemensamma diskussioner, gruppövningar och enskilt arbete ska du kunna visa några av de begrepp och kunskaper som vi har bekantat oss med, t ex beskriva syftet med valet av bild.  


Läroplanskopplingar

jämföra och reflektera över bilder,

undersöka bilder och värdera deras syften, och

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Bildkomposition med hjälp av färg, form och yta.

Bilder från olika genrer, kulturer och tidsepoker. Hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Reklam- och nyhetsbilder. Vilket budskap de förmedlar och vilken påverkan de kan ha.

Informativa bilder, till exempel läromedelsbilder. Vilka budskap de förmedlar och vilken påverkan de kan ha.

Några inhemska konstnärer och deras verk.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback