Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

ENGENG05

On Duty FT20A

Rodengymnasiet, Norrtälje · Senast uppdaterad: 22 januari 2021

Using text about work places and being on duty to practice listening and reading comprehension.

On Duty

What?

We will read, listen to, write and talk about professions and work places using your Blueprint Vocational-book.

Time?

Week 4 and 5

 


Läroplanskopplingar

Ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella områden; händelser och händelseförlopp; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; relationer och etiska frågor.

Talat språk, även med viss social och dialektal färgning, och texter som är instruerande, berättande, sammanfattande, förklarande, diskuterande, rapporterande och argumenterande, även via film och andra medier.

Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, till exempel intervjuer.

Texter av olika slag och med olika syften, till exempel manualer, populärvetenskapliga texter och reportage.

Strategier för att lyssna och läsa på olika sätt och med olika syften.

Muntlig och skriftlig produktion och interaktion av olika slag, även i mer formella sammanhang, där eleverna instruerar, berättar, sammanfattar, förklarar, kommenterar, värderar, motiverar sina åsikter, diskuterar och argumenterar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Danger at the Work Place
The Most Satisfying jobs
Young Entrepreneurs
Jobs of the future

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback