Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Projektavstämning - Skogen

185311 Förskolan Ejdern, Stockholm Farsta · Senast uppdaterad: 22 januari 2021

Det är superroligt att jobba med färg!

 

Vad kan vi egentligen göra med våra grundfärger?

 

Vad har vi gjort? (vad, hur och varför)

 

Vi har på olika sätt tittat på och utforskat färgerna grön, gul, röd och blå Självklart har det blivit mycket skapande aktiviteter men vi har också färgsorterat föremål, gjort färgflaskor, sjungit och julpysslat som en del i vårt projekt. Vi har tittat på färger i vår utemiljö, ute på gården och på våra promenader. Vi uppmärksammar färger på kläder, mat, frukt, grönsaker, leksaker och andra föremål vi har kring oss. På våra samlingar har vi tittat på våra färgkartor och pratat om vad som finns där. Vi har även använt samlingarna till att göra återblickar och reflekterat över vad vi gjort tidigare i projektet.  

 

Vi framförallt hör att barnen blivit mer medvetna om färger som finns runtomkring. De visar, pekar och benämner färgerna för varandra eller för oss pedagoger. Några använder även de TAKK-tecken vi visat. 

 

Vår dokumentationsvägg är väldigt populär, hit går barnen lite när som helst och tittar på bilderna. Det pågår ofta diskussioner här om de olika aktiviteterna eller färgkartorna. 

 

Vi har arbetat mycket i mindre grupp och tränat på samarbete, turtagning och att dela med sig. 

 

Alla (barn och pedagoger) har väldigt roligt i vårt projekt och vi tror att det beror på att färger ligger så nära. Det är ett väldigt konkret ämne och vi har hittat aktiviteter som alla kan vara med i och förstå. Flera vårdnadshavare har uttryckt att deras barn kan fler och fler färger. 

 

Hur fortsätter vi?

 

Under vårterminen kommer vi börja att blanda färger för att "hitta" nya. Vi kommer göra några experiment, måla med färg och pensel och använda digitala verktyg. Vi gör samma experiment varje gång vi ”gör” en ny färg för att barnen ska känna igen sig. Och vi hoppas att någon ska våga sig på att förutsäga vad som kommer att hända. Alltså att ställa en hypotes (vad tror jag kommer att hända?)

 

Våra äldre barn behöver lite mer utmaning och vi planerar för aktiviteter i liten grupp som kräver lite mer koncentration som till exempel sällskapsspel och pyssel med pärlor och annat. 

 

WKI och läroplan

 

·       Det finns tillgång till relevanta digitala verktyg som används medvetet i olika skapande aktiviteter på förskolan där de kompletterar och bidrar till barns lärande vilket ger dem förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens.

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback