Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap, Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Bokprojekt - Katitzi

Olandsskolan, Östhammar · Senast uppdaterad: 22 januari 2021

Vi kommer att arbeta med läsning, lässtrategier och textsamtal. Vi kommer att utgå från boken Katitzi av Katarina Taikon som ingår i det läsprojekt som Uppsala Universitet har och som Östhammars kommun deltar i. Vi kommer även under perioden att få kunskap om hur romerna har behandlats i Europa och Sverige under flera hundra år. Hur kan fördomar påverka vårt beteende och vad kan konsekvenserna bli?

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att:

 • kunna uttrycka dina tankar och åsikter 
 • kunna förstå och tolka texten vi/du har läst
 • kunna läsa en text med flyt
 • kunna lyssna på andra
 • reflektera över de nationella minoriteterna i Sverige, särskilt romernas historia.

Genomförande

Det kommer du göra genom att:

 • läsa skönlitteratur för barn och ungdomar, tyst och högt tillsammans 
 • prata om texten som du har läst och göra enkla, kronologiska sammanfattningar
 • prata om texten som du läst och göra kopplingar till egna erfarenheter
 • prata om texten som du läst och tolka och samtala om tydligt framträdande budskap i boken

Bedömning

Jag kommer att bedöma dig utifrån:

 • hur du läser 
 • hur du sammanfattar en text du läst eller hört och visa att du har förstått dess innehåll
 • hur du samtalar om texter, tolka enkla budskap och koppla texter till egna erfarenheter.

Det är fem kapitel i veckan och vi kommer att lägga tid på att läsa dessa i skolan, du kommer enbart behöva läsa hemma om du är frånvarande från något lästillfälle i skolan.


Läroplanskopplingar

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.

De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Matriser i planeringen
Katitzi
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter