Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Multiplikationstabellen 1-10 klass 4 20/21

Bergviksskolan åk 4-9, Söderhamn · Senast uppdaterad: 22 januari 2021

Multiplikationstabellen är ett mycket viktigt redskap i matematiken. Att kunna tabellerna är en av grunderna för att kunna räkna multiplikation, division, bråk m.m.

Mål

Målet är att automatisera tabellerna 1-10

Så tränar du

Vi delar upp tabellerna i sex steg:

  • Steg 1  1:ans och 10:ans tabell  
  • Steg 2 2:ans och 5:ans tabell 
  • Steg 3  3 x 3, 4 x 4, 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8, 9 x 9   
  • Steg 4  4 x 3, 6 x 3, 7 x 3, 8 x 3, 9 x 3     
  • Steg 5  6 x 4, 7 x 4, 8 x 4, 9 x 4, 9 x 8
  • Steg 6  7 x 6, 8 x 6, 9 x 6, 8 x 7, 9 x 7

Träna även på tidigare steg då de kommer med på förhöret.

Tänk på att 5 x 4 = 4 x 5 

Vi kommer att träna i skolan och hemma. Vi tränar stegen på Quizlet samt på tex kort. 

När du känner dig helt säker på det steg du tränat så markerar du det i matrisen här nedanför. 

När du tränat in alla steg avslutar vi med att läxförhör av alla tabellerna 1-10.


Läroplanskopplingar

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Matriser i planeringen
Multiplikationstabellen
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter