Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

Kroppen

Murgårdsskolan, Sandviken · Senast uppdaterad: 22 januari 2021

Varför andas vi? Varför äter vi? Varför sover vi? Du kanske har många frågor om kroppen? I detta område kommer du att lära dig om olika organ och hur de gör att du fungerar. Du kommer också att få veta vad din kropp behöver för att fungera.

Du kommer att få lära dig om:

 • livsstil och hälsa
 • kroppsdelar, skelett och organ
 • hygien
 • kost
 • motion
 • sömn
 • repetition av sinnena

Du kommer att lära dig genom att:

 • söka upp lärotexter digitalt i Unikum
 • läsa lärotexter
 • titta på filmer
 • skriva en egen faktabok
 • använda dig av ämnesspecifika ord
 • svara på frågor i arbetsblad
 • genomföra undersökningar och dokumentera resultat

Läromedel:

Puls NO-boken - lärobok s. 38 - 53 och arbetsblad från arbetsboken i samma serie.

Studi - filmer om skelettet, hjärnan, muskler, andningen, hjärtat, blodet, huden, vatten, matspjälkningen, motion och sömn.

Urval av praktiska undersökningar från lärarhandledningen i Puls NO-boken.

Datorprogram - Word, Unikum, sökmotorer

Skriva egen faktabok om kroppen. Underrubriker: livsstil och hälsa, kroppsdelar, skelett och organ, hygien, kost, motion, sömn och sinnena. Hämta information från lärotexterna, filmerna, arbetsbladen och sökning på internet.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.

Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.

Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback