Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1 - 3

Problemlösning år 1-3

Ekängens skolor, Linköping · Senast uppdaterad: 22 januari 2021

Du kommer att få lösa olika matematiska problem och träna på att redovisa dina lösningar på olika sätt.

Lärmål – vad jag ska lära mig

 • Känna till och använda några olika strategier för att lösa problem

 • Kunna lösa problem på olika sätt och visa hur

 • Kunna förklara lösningen för någon annan

 • Kunna se om svaret är rimligt

 • Kunna hitta på ett eget problem och lösa det 

Förmågor som jag kommer att få utveckla

 • Lösa problem med hjälp av olika strategier.

 • Förklara en lösning muntligt och skriftligt 

 • Formulera/hitta på egna problem 

Undervisning/arbetssätt – hur vi ska arbeta

 • Arbeta med olika problem

 • Arbete enskilt och i grupp

 • Gå igenom och testa olika strategier: rita en bild, laborativt material, diagram, tabell m.m.

 • Diskutera olika förslag på lösningar 

 • Undersöka om svaret på problemet är rimligt

 • Öva på att hitta på egna problem

Hur jag ska visa mina kunskaper

 • Försöka lösa problem och förstå vad det frågas efter

 • Ge förslag på lösningar 

 • Kunna berätta hur uppgiften löstes

 • Avgöra om svaret passar ihop med frågan 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter