Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

6

Tyska åk 6

Vallonskolan, Östhammar · Senast uppdaterad: 23 januari 2021

Läromedlet vi arbetar med i åk 6 heter Genau 1 och har en textbok samt en arbetsbok. Texterna handlar till stor del om vardagliga situationer, så att eleven kan relatera och bli mer intresserad. Vi kommer att regelbundet bygga på och utöka det tyska ordförrådet samt öva på siffror och alfabetet. Parallellt med detta arbetar vi med olika muntliga och skriftliga övningar, lyssnar på vanliga tyska sånger, m.m.

Syfte

Se kopplingarna nedan till läroplanen.

Detta ska vi arbeta med

Under terminens gång fokuserar vi på fyra olika moment: läsförståelse, hörförståelse, prata och skrivande.

 

Detta kommer vi att bedöma

Bedömningen sker enligt kunskapskraven nedan och matris här under.

Under lektionerna kommer eleverna bedömas kontinuerligt och elevernas ordkunskap bedöms genom regelbundna skriftliga glosförhör.  

 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.

Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Matriser i planeringen
Moderna Språk åk 4-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback