Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Bild

·

Årskurs:

4 - 6

Filmskapande

Gottsta skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 23 januari 2021

Under v.2-7 kommer ni att få göra en film enskilt eller i grupp genom att använda iMovie. Det kan vara en instruktionsfilm eller en saga/berättelse och ska rikta sig till barn som är 6-7 år.

Mål

Syftet med undervisningen är att utveckla kunskaper om:

 • hur man kan skapa en film med hjälp av programmet iMovie
 • hur man framställer och presenterar egna bilder så att det blir rörliga. 

 

Det här ska du lära dig

Du ska under arbetets gång utveckla din förmåga att: 

 • skapa bilder med hjälp av olika metoder, material och uttrycksformer.
 • förstå hur en film är uppbyggd med en röd tråd, med början, mitten och slut.
 • kunna filma med en iPad.
 • lära dig de mest grundläggande funktionerna i iMovie.
 • delta i arbetet med att redigera filmen i iMovie.
 • komma med förslag till vad filmen ska handla om,
 • komma med förslag till hur ni lägger upp arbetet,
 • bidra med idéer till ljud som ska användas i filmen
 • ta ansvar och delta aktivt i arbetet med filmskapandet, både när det gäller bilder, filmande och ljud. 

Så här ska vi arbeta

 • Du ska tillsammans med några klasskamrater göra en kortfilm. Ni börjar med att bestämma vad er film ska handla om. 
 • Därefter gör ni ett manus, på filmens alla delar. Tänk på att ni ska ha en tydlig start i filmen, mitten och slut. I början av filmen ska ni tänka på att väcka intresse, presentera personer och miljö. Tänk efter hur det brukar göras i filmer! I mitten är själva handlingen, hur den byggs upp, hur handlingen leder till slutet av filmen.
 • När ni har filmat ska filmen redigeras.
 • Ni kommer att ha 6 lektioner på er att göra klart filmen.

Detta kommer att bedömas

Du kommer att bedömas på din delaktighet i arbetet från början till slut. Du ska visa att du tar aktiv del i arbetet. Se lägsta kunskapskrav för år 6 nedanför.


Läroplanskopplingar

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.

Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.

Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.

Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
iMovie-film

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback