Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), Svenska

·

Årskurs:

1

Vinter åk 1

Gåvsta skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 25 januari 2021

Nu ska du få lära dig om vintern, en av våra fyra årstider. Hur ser man att det är vinter? Hur gör djuren för att klara av vintern? Vet du vad några vinterdjur heter?

Mål

Du ska kunna:

 

- ge exempel på hur man vet att det är vinter.

- ge exempel på hur djuren gör för att överleva vintern.

- namnge några vanliga vilda djur och fåglar i vår närmiljö.

 

 

 

 Undervisning

Vi kommer att:

- lyssna på faktatexter och sagor

- diskutera och reflektera

- titta på film

- göra bilduppgifter som anknyter till vinter

- skriva och berätta

- gå ut och titta i naturen

 

 

Bedömning

- svara på frågor om vintern, både muntligt och skriftligt. 

- genom att aktivt delta i arbetsuppgifter och  gemensamma  diskussioner.

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback