Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

2

Berättande texter

Bankekinds skola, Linköping · Senast uppdaterad: 12 februari 2021

Det var en gång... Så börjar ju många sagor. Nu ska du få lära dig att skriva egna berättelser och sagor. Du kommer att få använda din fantasi och jag tror att du kommer tycka det här blir roligt då vad som helst kan hända i sagornas och berättelsernas värld.

Undervisningens innehåll och arbetssätt:

-lyssna på och läsa sagor och olika slags berättande texter

- använda tankekarta

-lära sig hur man skriver en berättande text med början, mitt och slut.

-göra en personbeskrivning: skriva om sig själv samt skriva om någon annan

-lära sig använda skiljetecken: punkt, frågetecken och utropstecken

-skriva med penna

-skriva på tangentbord

-skriva dagbok

-läsa upp sin saga/berättelse i liten grupp/helklass

-enskilt arbete

-pararbete

 

Begrepp:

"början, mitt och slut", "röd tråd", författare, skiljetecken

Elevens delaktighet och flytande:

-Du kommer få påverka vad din saga/berättelse ska handla om

-Du får välja vem du vill göra en personbeskrivning om

-Du får välja hur du vill redovisa

Bedömning:

-Du ska kunna skriva en berättelse med början mitt och slut.

-Du ska kunna skriva meningar med stor bokstav, mellanrum mellan orden och punkt/frågetecken/utropstecken.

-Du ska kunna skriva läsligt.

-Du ska kunna läsa upp din saga/berättelse inför liten grupp eller klassen. 

 


Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad,

svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,

kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback