Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

3

Vad är teknik?

Valhallaskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 16 februari 2021

Vad är teknik och vad kan den vara bra för? Vad är en uppfinnare och en uppfinning?

Syfte 

Du kan:
berätta om teknik som finns i din vardag
namnge några uppfinningar som varit är till hjälp för människan och vårt samhälle

 

Undervisningens innehåll

Vi kommer att samtala och titta på film om teknik i vår vardag, samt uppfinnare och deras uppfinningar.

Vi kommer att titta på olika enkla uppfinningar som finns i vår omgivning.

Vi kommer att på hur två föremål (uppfinningar) förändrats över tid.

Vi kommer att göra några enkla ritningar/konstruktioner.

 

 

Bedömning

Eleverna kommer att få skriva och rita om några viktiga uppfinningar och beskriva om hur dessa uppfinningar förändrats med tiden i vårt samhälle.


Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.

Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.

Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback