Skolbanken Logo
Skolbanken

Matematik

Förskolan Kristallen, Naturmontessori Väst AB · Senast uppdaterad: 24 januari 2021

Matematik inne och ute

Stjärnorna kommer under våren 2021 arbeta med matematik i planerade undervisnings-aktiviteter med montessorimaterialet, i samlingen samt i skogen.

I skogen kommer vi arbeta med grundläggande matematik exempelvis rumsuppfattning, lägesord, mätning, mönster och taluppfattning.

Inne i Tellusrummet har vi material för de äldsta barnen och inne i stora salen finns material för alla åldrar. Detta material är mer konkret och flera övningar är förberedande för matematik som tex det sensoriska materialet.

Vi utmanar även barnen i vardagsituationer att tänka matematiskt och upptäcka matematik i vardagen tillexempel när de dukar, delar frukt, tar på sig, i lekar inne och ute m.m.

 


Läroplanskopplingar

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter