Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

F

Våga snacka!

Rodengymnasiet, Norrtälje · Senast uppdaterad: 24 januari 2021

Med hjälp av Våga snacka-filmerna ska ni få träna på att förstå, tala och skriva svenska.

Du kommer att jobba i par eller i grupp. Ni kommer att titta på de olika avsnitten och få uppgifter till dem. Vi kommer att jobba med detta en dag i veckan. Serien Våga snacka har åtta avsnitt. Om vi tycker detta är ett bra sätt att jobba med SVA tittar vi på alla avsnitt och gör uppgifter till dem för att..

öva hörförståelse för att bli bättre på att förstå talspråk,

öva på att tala svenska och bli bättre på svensk grammatik,

öva på att skriva meningar med rätt grammatik och 

få ett större ordförråd. 

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

välja och använda språkliga strategier,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Bashar del 2
Avsnitt 5 Bashar, del 1
Torsdag 28/1 Avsnitt 4: Najwa

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback