Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4 - 6

Decimaltal

Kungsbergsskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 25 januari 2021

I detta kapitel kommer vi att lära oss om decimaltal och talsorterna tiondel, hundradel och tusendel.

Mål/syfte:

Efter genomgånget kapitel ska vi ha utvecklat kunskaper om:

  • positionssystemet för tal i decimalform
  • att placera decimaltal på tallinjen
  • att jämföra och storleksordna tal i decimaltal

Viktiga begrepp:

 Decimaltecken, talsort, positionssystemet, decimaltal, tal i decimalform, tiondel, hundradel, tusendel.

Så här arbetar vi:

Genomgångar i helklass

Arbete i matteboken

Praktiska övningar och spel

Titta på filmklipp

Övningar på elevspel och bingel

Genom att fylla i och arbeta med mattekollen.

Så här visar vi vad vi har lärt oss:

Genom aktivt deltagande under lektionstid

Genom att fylla i mattekollen

Genom ett skriftligt prov i slutet utav området


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Positionssystemet för tal i decimalform.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Prov, decimaltal

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback