Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

1 - 3

Lässtrategier

Hedekas skola, Munkedal · Senast uppdaterad: 24 januari 2021

Vi ska lära oss hur vi använder läsförståelsestrategier för att bli bättre läsare och få mer glädje av de texter vi läser.

Arbetssätt och bedömning

Vi arbetar med detta genom lärarledda lektioner, filmvisning, gemensamma samtal och eget arbete. Du visar vad du lär/lärt dig genom att du aktivt deltar i textsamtal och visar att du förstår de skriftliga arbetsuppgifter du arbetar med.

Detta ska du kunna

Du ska kunna använda de fem olika läsförståelsestrategierna när du läser

olika typer av text:

        att förutsäga (Spågumman)

        att ställa frågor (Reportern)

        att utreda oklarheter (Detektiven)

        att sammanfatta (Cowboyen)

        att se inre bilder (Konstnären)

Du ska kunna berätta om innehållet i texten muntligt.

Du ska kunna resonera om budskapet i texten och koppla det du läst till egna erfarenheter och åsikter.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter