Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

F

Rörelse i Förskoleklass

Rappestad skola, Linköping · Senast uppdaterad: 10 september 2021

Vi kommer under idrottslektionerna att träna de grovmotoriska grundformerna för att du ska få en möjlighet att utvecklas i ditt rörelsemönster. Vi kommer göra det genom olika sorters lekar och stationer.

Mål: 

  • gå, springa, krypa, åla, rulla, stödja, balansera, hoppa, klättra, hänga, kasta och fånga.

Undervisning 

För att du ska kunna arbeta mot uppsatta mål behöver du få:

  •  undervisning om hur de olika grovmotoriska grundformerna ska utföras.
  • möjlighet till att prova på och utföra de olika grovmotoriska grundformerna i olika aktiviteter

 

Vi arbetar med: 

  • stationer, övningar och lekar där vi utför och tränar olika grovmotoriska rörelser

Bedömning 

I förskoleklassen bedöms du inte men vi hoppas att: 

  • du deltar på idrottslektionerna
  • du försöker genomföra de olika övningarna efter din bästa förmåga

 


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande

Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.

Kost, sömn och fysisk aktivitet och hur de påverkar hälsa och välbefinnande.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter