Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

Demokrati/Politik

Villaskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 25 januari 2021

Vi kommer fram till sportlovet att arbeta kring demokrati och politik.

Mål och syfte

Vi kommer att arbeta så att du i slutet av arbetsområdet kan svara på följande frågor:

 • Vad menas med att ett land är en demokrati/diktatur?
 • Vad menas med att någon har makt och vilka har stor makt i Sverige?
 • Hur kan du påverka samhället och hur påverkar samhället dig?
 • Vad är det för skillnad mellan riksdag och regering?
 • Vilka beslut tas i Sveriges riksdag och i kommuner, i skolan och hemma?
 • Varför finns det politiska partier och varför samarbetar de med varandra?

Hämtat från Upptäck samhälle, Liber

Under arbetet kommer vi att:

 • Läsa i Upptäck samhälle
 • Titta på film
 • Gemensamma genomgångar
 • Diskussioner
 • Slutlig bedömningsuppgift   

  


Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.

Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback