Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 6

Alfa-Beta, Stubben, VT 2021

Dibber Skogsdungen Förskola, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 25 januari 2021

Läsförståelse. Vi tränar fonemisk medvetenhet och bokstavskunskap.

Undervisningsplanering 

 

 • Vad ska läras ut?

  ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

   

  intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

 

 • Varför?  
  Syftet med undervisningen är att vi tränar på några fonem/grafem i taget, så att barnet utvecklar både fonemisk medvetenhet och bokstavskunskap.

 

 • Hur ska undervisningen genomföras?
  Övningen genomförs individuellt och koppas sedan till samtal med förskollärare. Vi har en låda full med leksaker och några uppritade s k bokstavshus. Barnet får möjlighet att få syn på de minsta byggstenarna, fonemen, i detta fall begynnelseljudet i ordet, och kopplar dem till bokstavssymbolerna. Barnet visar också att det har ord på leksakerna, ordkunskap.

 

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
  Barnet och förskollärare följer tillsammans upp hur övningen har gått. Barnet lägger tillbaka leksakerna (en i taget) i lådan under samtal med förskolläraren. Förskolläraren kontrollerar här begreppsuppfattning och ordförråd. - Hur tänkte du nu?  

 

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?                                                                                       För alla barn som vill på avdelningen.

 

 • Av vem?
  Pedagogerna på avdelningen.

 

 • Vad är målet med undervisningen?

  Målet med undervisningen är att vi tränar på några fonem/grafem i taget, så att barnet utvecklar både fonemisk medvetenhet och bokstavskunskap.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback