Skolbanken Logo
Skolbanken

Tema kroppen

Matteusskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 4 februari 2021

Vi arbetar med tema Kroppen för att ge varje elev ökade förutsättningar till fördjupade kunskaper om sin kropp och dess olika förmågor och möjligheter.

Målet för tema kroppen

Målet med tema kroppen är att ge varje elev möjligheter till en stärkt jaguppfattning samt fördjupade kunskaper om sin egen kropp och dess olika möjligheter.

 

Aktiviteter utifrån det centralt innehåll

Vi arbetar ämnesövergripande med våra 5 ämnesområden, Estetisk verksamhet, Kommunikation, Motorik, Vardagsaktivitet och Verklighetsuppfattning

 

Eleven ska, med utgångspunkt från sin egen förmåga, få lära sig om sina olika kroppsdelar. Till exempel:

  • Vad de olika kroppsdelarna heter
  • Var de olika kroppsdelarna sitter
  • Hur de olika kroppsdelarna kan användas

 

Vi kommer att arbeta med temat Kroppen genom:

  • Olika estetiska uttrycksformer såsom, sånger och rörelselekar
  • Olika praktiska aktiviteter som exempelvis att rita av sin kropp.
  • Att använda oss av konkreta exempel, ord, bild och tecken som stöd då vi arbetar med temat.

 

 

Dokumentation och bedömning

Dokumentation görs med foton, anteckningar och konkret arbetsmaterial.

Kontinuerlig bedömning av elevens utveckling sker genom dokumentation och observationer.


Läroplanskopplingar

skapa genom bild, musik och slöjd,

använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.

använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,

välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,

använda kunskaper om människa och natur,

Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.

Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra

Grundläggande motoriska rörelser. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Samband mellan mat och hälsa.

Människokroppen och kroppsdelars namn och funktioner.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback