Skolbanken Logo
Skolbanken

Sjöstjärnorna Matematik sortering, statistik, räkneramsa, begrepp

Förskolan Klockarstugan, LiCa förskolor · Senast uppdaterad: 25 januari 2021

Vi bemöter barnen utifrån barnens intresse och nuläge.

Barnens intressen, Var är vi? Nuläge

Vad är intressant för barnen?

Många i gruppen använder sig av räkneramsan men med siffrorna i annan följd och vi har sett att de sorter i färger. 

Syfte och mål, Vart ska vi?

Syfte

 

Mål - Göra barnen medvetna om olika begrepp som på, över, i, stor, större, störst, mindre, minst, lika, olika, sortera i färger och mönster, använda räkneramsan för att räkna föremål eller tid, statistik

 

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

 

 - Använder sig av begreppen

 - Använder sig av räkneramsan

 - Sorterar i färger, storlekar, mönster 

 

 

Metod, och material Hur gör vi?

Metoder  Under samlingen har vi som rutin att barnen sätter upp sin bild på en stor bild av vår förskola som sitter i deras samlingsrum för att visa att de är här på förskolan, samt räknar vi hur många som är hemma och hur många som är här. I hallen när vi kommer och och klär av oss ytterkläderna skapas tillfällen till att lägga vantarna på en hög och sortera våra strumpor i olika mönster och benämna lika och olika. Under utflykterna i skogen erbjuder vi begrepp som på, under, över, i och under på ett naturligt sätt. Vi kan kan leka kurragömma och räkna! Vi använder räkneramsan vid flera tillfällen. Vi sorterar färger/föremål och storleksordningar. Att använda sig av föremål som ligger dem nära som bilder på dem själva, deras tillhörigheter, skapar intresse.

 

Förutsättningar - 1-3 åringar har matematik i grupp och vid 3 tillfällen i veckan. 

 

Dokumentation - Hur ska vi dokumenterar de barnen erbjuds och upptäcker och dokumenterar de barnen upptäcker på egen hand,

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter