Skolbanken Logo
Skolbanken

Planering 5, Leragruppen VT 2021

093131 Förskolan Trädet, Stockholm Norrmalm · Senast uppdaterad: 1 februari 2021

Ny termin - Pedagogernas förberedelser inför vårterminen.

Hur startar vi upp projektet igen efter jul?

Vi fortsätter att arbeta inom matematiken i samspel med hållbara relationer till varandra, värde och världen. Vi upplever ett stort intresse och nyfikenhet hos barnen för antalsuppfattning och mönster. Vi har valt att starta upp vårterminen med kreativt skapande i snön där barnen har skapat olika mönster och figurer. Tillsammans har vi tittat och hämtat inspiration från klippet "Katten, musen, tiotusen" där vi har undersökt hur olika mönster kan se ut. 

Behöver vi backa tillbaka till höstterminens arbete? Göra återblickar med barnen?

Vi började vårterminen med att göra återblickar genom reflektioner med bilder och samtalade om vad vi hade arbetat med. Det upplevde vi som en bra start för att ha alla upplevelser från föregående termin färska i minnet och för att hjälpa oss att komma vidare i projektet. Vi har även fått tre nya kompisar i gruppen så återblicken var nödvändig för att visa dem vad vi arbetat med förra terminen. 

Fundera på om det behövs några nya "triggers"?

Vi har förberett en del material som vi tänker använda oss av nu i början av terminen. Vi har skrivit en saga om ekorren som gör mönster i snön, skapat ett ekorrespel och bekantat oss med nya lekar med fokus på siffror. 

Är det något vi vill förändra, fördjupa eller bredda i vårt projekt? 

Vi kommer att fortsätta undersöka i naturen då barnen visat stort intresse för både djur och natur. Fortsätta arbeta med matematiken i och med naturen samt bredda våra kunskaper och lyfta in
och upptäcka naturens mönster. 
Vi tänker fördjupa oss och fortsätta undersöka med webb-ägget som erbjuder undersökningar på mikroskopisk nivå. Samt upptäcka tekniken mellan ägget och iPaden. Webb-ägget kommer vara ett av våra redskap i våra utforskande. 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter