Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

1 - 6

Ordklasser i det jämförelse perspektivet-KIN

Modersmålsenheten, Kristianstad · Senast uppdaterad: 25 januari 2021

Elever ska kunna dra nytta av sitt modersmål genom att jämföra modersmålets struktur med svenska. Sådana jämförelser utvecklar förståelsen för språkens uppbyggnad.

I undervisningen jobbar vi arbetsområden om ordklasser under vecka 3-6. Du kommer att lära dig:

- Arbeta med bokstäver och ljud i jämförelse med svenska. (Åk 1)

- Arbeta med ordföljd och interpunktion samt stavningsregler. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.

(Åk 2-3).

- Förklaring för: ord - mening - ordklasser och dess funktioner. (Åk 4-6)

- Genomgång av ordklasser (substantiv, verb, adjektiv). Visa presentation.

- Arbeta med övningar att plocka ut ordklasser ur meningar/texter.

- Jämföra likheter/skillnader mellan språkens ordklasser.

Bedömning:

- Din förmåga att jämföra bokstäver och ljud mellan modersmålet och svenskan. (Åk 1)

- Din förmåga att jämföra ordföljd, interpunktion samt stavningsregler mellan modersmet och svenskan. (Åk 2-3)

- Din förmåga att jämföra ordklasser mellan modersmålet och svenskan. (Åk 4-6)

 

 

 


Läroplanskopplingar

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.

Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Genom att jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk kan eleven föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.

Genom att jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk kan eleven föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.

Genom att jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk kan eleven föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Jämföra ordklasser